ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวัดราชคฤห์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      
  12 ก.พ. 59 วัชราชคฤห์ร่วมกับโรงเรียนวัดราชคฤห์ เชิญชวนเที่ยวงานประจำปี
         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
         18 ก.พ. 59 การสอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้น ป.3 และ ป.5
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        27 ก.พ. 59 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6
         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
        9 - 10 มี.ค.59 สอบวัดผลปลายปีการศึกษา 2558 ทุกระดับชั้น
         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
         14 มี.ค. 59 ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558

         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศวันมวยไทย รางวัลการประกวดดนตรี งานวิชาการและดนตรี
วันเด็กและกีฬาสี กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันพ่อ
 
 
 
กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน