หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน แผนที่ แผนผังโรงเรียน บุคลากรโรงเรียน เกี่ยวกับนักเรียน เยี่ยมชม แนะนำ ติชม เว็บ ร.ร.
<::: ปฺญญา นรานํ รตนํ    ปัญญาเปรียบเสมือน เครื่องประดับแห่งตน:::>

นายสมเจตน์ สมบูรณ์ศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร
+++::: คุยกับ ผอ. :::+++
<<<กลุ่มสาระการเรียนรู้>>>
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ
งานวิจัยในชั้นเรียน

<<สื่อการสอนของครู>>
การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
การใช้งานอินเตอร์เน็ต
<<ผลงานนักเรียน>>

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

<<โรงเรียนในเขตบางคอแหลม>>
รร.วัดไผ่เงินโชตนาราม
รร.วัดไทร
รร.วัดจันทร์ใน
รร.วัดลาดบัวขาว
รร.วัดจันทร์นอก
รร.วัดบางโคล่นอก
ร.ร.เครือข่ายที่ 12
ร.ร.กรุงเทพมหานคร 50 เขต
 
<<<กิจกรรม ประชาสัมพันธ์โรงเรียน>>>

ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด
โรงเรียนวัดราชสิงขร โรงเรียนวัดบางโคล่นอก
และโรงเรียนวัดจันทร์นอก
ณ ค่ายพฤกษ์ศิริ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ระหวางวันที่ 17-19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551งานเลื่อนสมณศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดราชสิงขร
เ ป็นพระราชาคณะที่ พระปริยัติธรรมสุนทร
ณ วัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2551กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
ณ สนามโรงเรียนวัดราชสิงขร
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2551รำลึกมหาธีรราชเจ้า
กองลูกเสือสำรอง และกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนวัดราชสิงขร
ณ สนามโรงเรียนวัดราชสิงขร

วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22

ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551งานพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ วัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551กิจกรรมงานลอยกระทงประจำปี 2551
ชาวราชสิงขร ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย
รณรงค์การใช้วัสดุธรรมชาติประดิษฐ์กระทง
ลดการใช้โฟม และพลาสติก

วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ณ สนามโรงเรียนวัดราชสิงขรงานกฐินหลวง พระราชทาน
ทอด ณ วัดราชสิงชร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551


<<< ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนที่ผ่านมา >>>
การแข่งขันปิงปองชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานคร
:::คนดี คนเก่งของเรา:::
:::ขณะนี้เวลา:::
:::เข้าชมเป็นคนที่:::
free hit counter
:::แนะนำเว็บไซต์:::
:::หนังสือพิมพ์:::
:::ข้อมูล-เกร็ดความรู้:::
:::ราชการ:::
:::เว็บไซด์น่าสนใจ:::
:::โทรทัศน์:::
:::เว็บไซด์อื่นๆ:::


 
โรงเรียนวัดราชสิงขร
เลขที่ 29 ซอยเจริญกรุง 74 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2289-0611
โทรสาร 0-2289-0611
Webmaster : superleks@hotmail.com