ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายที่ 63 จัดอบรมพัฒนาจิต ณ วัดสวนแก้ว

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

คณะครูโรงเรียนวัดเกาะ ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวการสิริมาศอร ภิรัฐพงศ์ธนากร ด้วยความยินดียิ่งค่ะ
คณะครู สำนักงานเขตตลิ่งชัน จัดอบรมโครงการค่าใช้จ่ายฯ ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน
 

 

:: โรงเรียนวัดเกาะ  38 ม.9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ::
      ประวัติโรงเรียน
      ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
      คณะกรรมการสถานศึกษา
      ทำเนียบผู้บริหาร
      บุคลากร
      นักเรียน
      แผนที่ตั้งโรงเรียนวัดเกาะ
      สารสนเทศ
      รายงานประจำปี
      แผนปฏิบัติราชการ
      วารสาร
      
      
      
กรุงเทพมหานคร


สำนักการศึกษา
 
 

 

นางสิริมาศอร ภิรัฐพงศ์ธนากร


หนังสือพิมพ์

ข่าวสาร


 โรงเรียนวัดเกาะ
38 ม.9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร.024107806
Contact :
watkohsch@hotmail.com
ปรับปรุงข้อมูล 1 กันยายน 2551