สื่อการสอน

โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
ข่าว Updateยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
นางสาวนงเยาว์ วิจิตรหงษ์
    .
วันที่ 25 ธันวาคม นี้ ร.ร.ของเรามีกิจกรรมวัน Cristmas 09'
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก เช่น Singing Contest
Dancing Contest สนใจ ติดต่อ อ. เนตรนภา นะจ๊ะ


ดีใจไหมพวกเราที่ได้อาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก
1 อาคาร คือ อาคารมะลิ เปิดใช้อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา

 

ภาษาไทย1
ภาษาไทย2
คณิตศาสตร
อังกฤษ
สังคมฯ
ศิลปะ
กอท
วิทยาศาสตร์
สุขพละ
อนุบาล
ผลงานวิชาการบุคลากร
weblink
สำนักการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
เทคนิคการเรียน
หมู่บ้านครู  

 

หนังสือเรียน
อินเทอร์เน็ตสีขาว 
คอมพิวเตอร์/ข่าวไอที 
 
รางวัลเกษตรดีเด่น 2551 รางวัล Gold Vstar โครงการอาหารกลางวันดีเด่น


  ป้ายประกาศเกียรติคุณ
โครงการสวนพฤษศาสตร์ในร.ร.
โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก
ร.ร.วัดเกาะฯ
รองชนะเลิศ
โครงการปลอดลูกน้ำยุงลายใน ร.ร.
 
 
ขอแสดงความยินดีกับพวกเราชาววัดเกาะสุวรรณารามทุกคนที่โรงเรียนของเราได้รับเลือกให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียง จาก" การจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ที่กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกจากทั้งประเทศ

ขอให้ทุกคนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจริง แล้วจะเกิดผลสูงสุดกับชีวิตเราตามมา ..
ให้สมกับได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง..นะ จ๊ะ
หน้าแรก|แนะนำตัว|ยุทธศาสตร์|ผู้บริหาร|บุคลากร|ตามรอยพ่อ|ติดต่อเรา|webmaster