Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับ Welcome to Wat Dao Khanong School
 

 

H2 0##!2#*2(6)2 3@5
กิจกรรม เดือนพฤษภาคม
        1 พ.ค. 2558  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
        12 พ.ค. 2558 ประชุมข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
        18 พ.ค. 2558 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนวัดดาวคนอง
สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 
กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleanning)
ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์