Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับ Welcome to Wat Dao Khanong School
 

 

H2 0##!2#*2(6)2 3@5
กิจกรรม เดือนกรกฎาคม
  8  ก.ค. 2557 พานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
      ก.ค. 2557 รับประเมินตรวจสภาพแวดล้อมในการ
                       ทำงาน   
  22  ก.ค.  2557 รับประเมิน SMART Schoool
                   
โรงเรียนวัดดาวคนอง
สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleanning)
ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์