ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: คณะครู อาจารย์ นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัดอัมพวา