<== ปรัชญา : เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำความสะอาด ==>

 


โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 16/1 ม.4 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

Prachautid School
ติดต่อ Web master : phachautid_bma@hotmail.com


Last Update : 23/11/2552
ครูวรนุช เปี่ยมพริ้ง ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรครูในดวงใจ
จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ 4 พฤษภาคม 2553

วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2553

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2553

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันที่ 18 มิถุนายน 2553

กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 17 มิถุนายน 2553