ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเพชรถนอม เลขที่ 43 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 10 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โทร.025709302 ****** กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ******
text effects

> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความพร้อมห้องเรียนสองภาษา (EP)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >>> คลิก <<<
> เลื่อนการประชุมผู้ปกครองในวันที่ ๑ พฤษภาคา ๒๕๖๓ ออกไปโดยไม่มีกำหนด
> กำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
<คลิก...เพื่อดูประกาศกรุงเทพมหานคร>

> นักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ รับผลการเรียนในวันเปิดภาคเรียน
> แผนดำเนินการส่งมอบอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในช่วงปิดเทอมเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม 2563 >>> คลิก <<<