โรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร "ยินดีต้อนรับ"