ผลงานและความภาคภูมิใจ ชาวเราเปาโรหิตย์

รายการ

โครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้

ผลการดำเนินงาน
ด้านสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่

ต้นสมอไทย อายุ ๑๐๐ ปี ได้รับรางวัลต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

  เรือนไทยทรงปั้นหยา อาคารมุขมนตรีและอาคารท่านน้อยเปาโรหิตย์ กรมศิลปากร จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน  
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล
โครงการอนุบาลสัญจร
โครงการอนุบาลเปาโรหิตย์สู่บัณฑิตน้อย  
โครงการพาหนูสู่ธรรมะ  
โครงการค่ายอนุบาล  
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล  
การพัฒนาด้านวิชาการ
โครงการค่ายวิชาการ  
โครงการชมรมภาษาอังกฤษ  
โครงการโรงเรียนรักการอ่าน  
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  
โครงการวิถีพุทธ  
โครงการดนตรีและนาฏศิลป์(ชมรมเอกลักษณ์ไทย)  
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้  
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  
กิจกรรมแอโรบิคในชั่วโมงสปอร์ทเดย์  
   
ผลงานและรางวัล

รางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ในงานกีฬา ร.ร. กทม.
ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2547

 
รางวัลโรงเรียนรักการอ่าน  
รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย (ระดับอนุบาล) กีฬา กทม.
 
รางวัลชนะเลิศการประกวดเชียร์ลีดเดอร์
จากนายกรัฐมนตรี ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2548
ณ อาคารนิมิบุตร สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ
 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ับันทึกเทปรายการถนนปลอดฝุ่น ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ITV  
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ งาน TobeNumber1
แสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำสมอไทย ณ โรงเรียนวัดรวก เขตบางพลัด กทม.
 
งานแสดงผลิตภัณฑ์โรงเรียน ณ เมืองทองธานี โดย ร.ร.จัดแสดงน้ำสมุนไพรสมอไทย  
งานแสดงผลิตภัณฑ์โรงเรียน ณ อาคารเสรีเซ็นเตอร์ เขตบางนา โดย ร.ร.จัดแสดงสบู่สมุนไพร  
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรียนรักการอ่าน  
ห้องเรียน ICT  
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  
อาคารปั้นหยา 2 หลัง และต้นสมอไทย  
  สวนเกษตรอินทรีย์  
ผลงานรางวัลด้านผู้เรียน
ด.ช.ต้น ศิริเวช เป็นตัวแทนนักเรียนในเขตบางพลัด เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนวัฒนธรรมที่เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น