(เชิญผู้ปกครอง นักเรียน ครูและศิษย์เก่า เปาโรหิตย์ร่วมส่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ...)
 
 
    แสดงความยินดีกับความสำเร็จและการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
    โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ปีการศึกษา 2550    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ผลการประเมินได้รางวัลระดับทอง
   นักเรียนโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ได้ ร่วมการแข่งขันชิงรางวัลรายการ 50 : 50  ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ได้แชมป์ 3 สมัย
   ปี 2551 เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและการจัดการเรียนรู้ โดยความร่วมมือของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    โรงเรียนมีผักปลอดสารพิษและเห็ดนางฟ้าจำหน่ายแก่ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่สนใจ

   โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับการบันทึกเทปรายการทุ่งแสงตะวัน ตอน "ผักริมระเบียง" ออกอากาศทางช่อง 3
> รายละเอียด
   โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2552

   ปี 2552 โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและการจัดการเรียนรู้ โดยความร่วมมือของสำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ได้รับรางวัล ดังนี้
    โรงเรียนต้นแบบดีเด่น  (BEST  Practice Award) ด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์ 
    โรงเรียนต้นแบบโดดเด่น  (GOOD Practice Award) ด้านพัฒนาหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา
    โรงเรียนต้นแบบโดดเด่น  (GOOD Practice Award) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    โรงเรียนต้นแบบโดดเด่น  (GOOD Practice Award) ด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book

       โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ได้ร่วมการแข่งขันรายการซุปเปอร์จิ๋ว ทางโมเดิร์นไนท์ทีวี ผ่านเข้ารอบแจ็คพ็อตได้รับทุนการศึกษา
            นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
ปีการศึกษา
สื่อนวัตกรรมผลิตโดย
(อ.เพชรัตน์ กรมลาลึก ครู คศ.1)
2549
สื่อ CAI Multimedia ชุด "เปาโรหิตย์" ภูมิปัญญาท้องถิ่น
download ได้ที่ www.bmamedia.in.th
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2549
สื่อต้นแบบบทเรียน CAI Multimedia กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่อง ลักษณนามพาเพลิน คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
2550
สื่อมัลติมีเดีย
1. การบวกและการคูณ
2. สุขบัญญัติแห่งชาติ
3. เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
4. ศัพท์อังกฤษ Color
2551
สื่อการสอน CAI Multimedia "อินเทอร์เน็ตน่ารู้"
2552
2552
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คณะครูโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์)


โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ สำนักงานเขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่

 
โครงการปลูกผักตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ (การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานในโรงเรือน) คลิกที่นี่

 
 
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบรายชื่อ